Zelfredzaamheid

zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid -- Zelfvoorzienend

10 redenen . . . . . . . . . . voor zelfredzaamheid
10 manieren om te komen tot zelfvoorziening

 

zelfredzaamheid

10 Redenen om zelfvoorzienend te worden

Sleutelwoorden: Zelfredzaamheid, zelfvoorziening, het zichzelf kunnen behelpen, onafhankelijk zijn van.

Vooral dit laatste, niet afhankelijk zijn van, steeds weer terug moeten vallen op de hulp van. Het belang van deze stelling ga je pas ten volle inzien als je ermee geconfronteerd wordt.

Het meest eenvoudige voorbeeld. De afgelopen twee weken was ik begonnen met waterstofperoxide (foodgrade) te gebruiken. Ik werd daarbij stevig verkouden wat we op gezondheidsradio nog hebben besproken met Mike Donkers die kon uitleggen dat dit een ontgiftigingsproces van het lichaam is.

Verkouden, oké, maar dat slaat altijd op de zwakste schakel in je lichaam, bij mij de rug. Ik kreeg het – nog net – voor elkaar om mijn sokken zelfstandig aan te trekken. Maar wat als dit niet meer zou lukken, elke dag niet, dan wordt het best lastig om afhankelijk te moeten zijn van anderen.

We zijn het vooral in Nederland als normaal gaan zien dat er altijd en overal wel een instantie te vinden is die te hulp schiet bij uiteenlopende problemen en vaak was dit ook nog betaald uit publieke middelen. Was, want de Nederlandse verzorgingsstaat wordt met rasse schreden afgebroken mocht je dat nog niet gemerkt hebben.

De mensen die tevens het alternatieve nieuws volgen -met name uit Amerika- weten inmiddels al dat er alle reden is om de volgende tips zeer ter harte te nemen:

10 Redenen voor zelfvoorzienendheid

1) Vrijheid van marktmanipulatie
De traditionele marktgedreven investeringsorganisaties worden duidelijk meer en meer gecontroleerd door grote handelsorganisaties en bankiers. Het debakel van een privaat gerund geldsysteem is de slagroom op de cake om openlijk op grote schaal de boel op te lichten (de zogenaamde Ponzi-scheme's – Bernard Madoff is het meest recente 'lichtende' voorbeeld). Het volgende plan dat reeds ten uitvoer gebracht wordt is de plundering van de pensioenfondsinstituties. Voor alle duidelijkheid, als de pensioenfondsen het niet goed doen op de beurs en ze minder gaan uitkeren, wat ze volgend jaar in 2013 al moeten gaan doen, dan betekent het dat dit geld verdwenen is in de zakken van een ander! Het spel op de beurs kent vele verliezers en ook al neem je daar niet direct aan deel, dan hoor je toch tot de verliezers!

2) Hedging (het afdekken van risico) tegen inflatie
Heb je door de geschiedenis de prijzen van goederen en diensten zien stijgen en met name de laatste tien jaar? Wat kun je eraan doen, je zult toch op zijn minst moeten eten. Junkfood is bijna altijd het goedkoopst in de winkel en vele mensen weten schijnbaar de weg niet meer te vinden naar echte voeding die op termijn altijd goedkoper is. Aangemoedigd door de verleidelijke en bedrieglijke TV-reclames vernietigen ze hun kostbaarste bezit, hun gezondheid. Inflatie is koopkrachtdaling, het betekent dat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Zo bestaat er dus ook gezondheidsinflatie! Door al die junkvoeding kan bij calamiteiten het lichaam minder voor je doen ten aanzien van de zelfredzaamheid en word je maar al te vaak afhankelijk gemaakt van dure medicijnen. Junkfood-gebruikers weten maar al te vaak de weg niet meer naar natuurlijke wondermiddeltjes. Houd er ook rekening mee dat de wereldvoedselprijzen rechtstreeks verbonden zijn aan het vraag- en aanbodspel op de beurs. Bij slechte oogsten zien de handelaren hun kans schoon om de prijzen drastisch te verhogen om superwinsten te maken. Voedselprijzen lagen ten grondslag aan de zo geroemde Arabische revolutie, mensen waren ten einde raad en wisten geen enkel uitweg meer!

Hoe dek je jezelf financieel in tegen inflatie?
Alles wat je aan dagelijkse kosten niet hoeft uit te geven hoef je ook niet eerst te verdienen. Energiebesparende maatregelen zitten ook in die orde. Isoleren, led-lampen, zuinige verwarmingsketels etc. Geld kan je beter in waardevaste produkten steken dan sparen op de bank. Een waardevast produkt zou ook zonnepanelen kunnen zijn. Ze gaan dertig jaar mee en behoeden je voor de immer stijgende energieprijzen terwijl de geleverde energie nu al goedkoper is dan die geleverd door de energiebedrijven.

3) Bevorderen van de gezondheid en welbevinden
Hebzucht en bedrog kom je ook tegen in de voedingsindustrie. Het is inmiddels al lang bekend dat sommige 'organische' producten helemaal niet de natuur als bron hebben. Vele gezondheidclaims op verpakkingen zijn pure leugens als je de kleine letters leest op de achterzijde van de verpakking. Pure misleiding, list en bedrog, oogluikend al jaren toegestaan door de overheid. GMO-vrije voeding is inmiddels ook hier in de EU een deceptie als men kleine hoeveelheden niet hoeft te vermelden op de verpakking en wie houdt er controle? Diezelfde overheid? Monsanto heeft inmiddels de nominatie 'het grootste monsterbedrijf', het minst betrouwbare bedrijf ter wereld te heten. En terecht! Het personeel werkzaam bij Monsanto weigert zelfs de eigen produkten te eten in de bedrijfskantines! Wat weten zij ten opzichte van de argeloze consumenten die in slaap gesust worden door de overheid in de VS met het FDA voorop? Wordt het geen tijd om deze zaken zelf ter hand te gaan nemen voor we totaal vergiftigd worden met onbetaalbare produkten?

4) Bouwen aan een veerkrachtige samenleving
Wordt het niet weer eens tijd om ouderwetse banden aan te halen met je eigen buurt? De lokale samenleving is de beste garantie tot het opzetten van onafhankelijke voedingssystemen: gezond, voedzaam, duurzaam en goedkoper dan welke junkvoeding ook. Een lokale samenleving waar je onder elkaar terecht kunt voor noodzakelijke klusjes waar niet gelijk de portemonnee getrokken hoeft te worden. In deze tijden is er geen enkel excuus meer mogelijk om niet per direct te gaan bouwen aan een solide lokale samenleving die altijd de beste support kan bieden.

5) Werk meer voor jezelf
We zien al jaren een graai- en bonuscultuur bij het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties, terwijl de beloningen op de werkvloer maar al te vaak nog niet eens gelijke tred kunnen houden met de inflatie. Dit leidt steeds vaker tot afkeer, afstomping en het minder betrokken voelen. Het moeten voorzien in het levensonderhoud wordt dan meer en meer de reden om te gaan werken. Geheel of gedeeltelijk arbeid verrichten voor jezelf geeft een heel stuk meer motivatie, erkenning en plezier.

6) Creëer meer -vrije- tijd
Vroeger dachten we dat het werken op een boerderij begon bij het krieken van de dag en bij zonsondergang eindigde waarna je aan het einde van de dag op instorten stond. Nu er echter mensen zijn opgestaan die de natuur beginnen te begrijpen en samenwerken in plaats van tegen de natuur in werken wordt het steeds leuker om te doen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden om in teamverband een Permacultuur- project op te zetten; voedselproduktie met minimale kosten en maximale opbrengst. Door de bakens te verzetten zou je weleens meer vrije tijd kunnen overhouden dan de manier waarop je voorheen werkte. Dagelijkse files en tijd voor geld ruilen om produkten van inferieure kwaliteit te verwerven is niet echt effectief. Bovendien voelt dit werk op zich al meer als vrijheid!

7) Het genereren van lokale voeding en energievoorziening
Zoals de op totale controle en winst beluste bedrijven deze planeet runnen komen zowel de voedselvoorziening als de energiebehoeften op termijn in de problemen! De meer en meer verminderende gewassendiversiteit kan bij een ziekteuitbraak grote delen van de voedselvoorziening in korte tijd lamleggen. Tel daarbij op het grote GMO-experiment en de gehele voedselvoorziening kan tot een wereldwijde catastrofe leiden. Aannemende dat we hiervan bespaard blijven dan zijn het de stijgende energieprijzen die rechtstreeks hun impact hebben op de voedselprijzen. Buiten lokale voedselvoorziening moeten we dus gaan kijken naar energie uit wind, zonne-energie, nulpuntenergie en alternatieve brandstoffen. Gaat de overheid ons dit alles facilliteren? Het antwoord is: "Alleen als ze er veel geld aan kunnen blijven verdienen". Het beste is dat we ons gedeeltelijk of geheel kunnen loskoppelen van het energienetwerk. Via internet zijn er al vele projecten te volgen die op termijn zeker succes zullen afwerpen.

8) Het verwerven voor waardering voor het leven
Als je dichter bij levengevende krachten komt, ontstaat er een natuurlijke waardering voor hoe de dingen tot stand komen. Wanneer je een volkstuin hebt aangelegd, die met je eigen arbeid tot stand is gekomen en je hebt de opbrengst gezien voor je familie en wat vrienden, dan kan de deelname aan dit totale proces voor jou een transformatie betekenen.

9) Het herstellen van balans
Bijna alles in onze samenleving is op een hoogtepunt of... het is drastisch uit balans. Bij systemen en regeringen die worden onderzocht naar het hebben van balans blijken herstelwerkzaamheden in het aktieplan te ontbreken. We moeten het zelf ter hand nemen om onze financiële en omgevingsbalans te herstellen. De beste manier om dit te doen is om onze eigen overconsumptie te verminderen.

10) Wordt producent in plaats van uitsluitend consument
Dat is de beste manier om je kosten voor het levensonderhoud te reduceren en je zelfredzaamheid te vergroten. In de VS bijvoorbeeld -en in de EU zullen die cijfers niet veel anders zijn- is 70% van de economie gebaseerd op mensen die iets kopen. Dit is een duidelijk teken van onbalans want op den duur zo'n systeem niet echt duurzaam. Dit geeft bedrijven de gelegenheid om in het buitenland op zoek te gaan naar goedkope produktie. De exploitatie van de derde wereld om de westerse wereld te kleden, te voeden en te entertainen is iets waar mensen niet graag aan denken want het is afschuwelijk. Nogmaals, nieuwe technieken maken het mogelijk om gemakkelijker je eigen voeding te produceren en zelfs je kleding.

Zoals het cliché luidt: 'Vrijheid is nooit echt vrij, maar het is stukken beter dan het alternatief'.

10 Manieren naar zelfvoorziening

De wereldwijde inelkaarstorting van economieën is een ogen-openende ervaring voor vele mensen. De verdergaande crisis creëert meer en meer werklozen terwijl tezelfder tijd de kosten van het levensonderhoud zoals voeding en energie maar blijven stijgen. Verdere inflatie kun je blijven verwachten door het continu bijdrukken van geld om de gaten in het systeem te vullen zoals de bankencrisis en de huizenbubbel. In 2008, na de eerste prijsschokken in de olie-industrie, gevolgd door de financiële inelkaarstorting van de VS, heeft dit al voor veel mensen geleid tot het nemen van maatregelen om meer zelfredzaam te worden. Recentelijk kwamen daarbij de onheilspellende berichten over voedseltekorten, de zwakke dollar en euro en de stijgende prijzen van olie en oliegerelateerde produkten, die allen wederom wezen naar eenzelfde sfeer als die in 2008. Sommigen hebben stappen ondernomen om energie te besparen, de bestedingen op consumptie te verminderen, terwijl anderen volkstuintjes zijn begonnen en investeerden in zonnepanelen. Zelfs een leven zonder aansluitingen op de energienetwerken komt al voor in de zoektocht naar totale onafhankelijkheid.

Inderdaad, het streven naar meer zelfvoorziening berust op gezond verstand. Of je nu verwacht dat er meer problemen komen of niet. Natuurlijk willen de meeste mensen goedkopere energie zelf opwekken zonder afhankelijk te zijn van energiebedrijven en de daarbij komende milieubelasting zonder het comfort op te geven. Maar dit is (nog) niet praktisch voor de meesten van ons. Er zijn echter al vele stappen pijnloos te nemen naar zelfvoorziening die zeer de moeite waard zijn.

De volgende tien punten zijn een suggestie naar meer onafhankelijkheid:

1) Reduceer je schuld
Gebruik een creditkaart zeer spaarzaam om schulden onder controle te houden. Hoewel dit vooral van toepassing is op de VS, zijn de uitgestelde creditkaartbetalingen aan het eind van de maand vaak een tegenvaller. Veel mensen zijn reeds versneld hun hypotheek aan het aflossen nu de hypotheekaftrek alweer genoemd wordt in het politieke circuit (NL).

2) Reduceer je consumptie
Evalueer je huidige budget en bepaal absolute benodigdheden. Bespreek de punten waarop je eventueel kunt bezuinigen. Identificeer luxe zaken waarbij je een stapje terug zou kunnen doen. Kijk hier vooral naar –voordat – hier de absolute noodzaak toe aanwezig is. Wacht dus niet totdat je al in de 'shit' zit.

3) Reduceer energiegebruik
Plaats lampen die net aan de lichtopbrengst voldoen zonder overcapaciteit. Probeer allerlei apparaten die voorzien zijn van een oplader los te koppelen na het opladen. Plan je boodschappen zodat je niet telkens opnieuw de auto hoeft te pakken voor het winkelen en andere zaken waarbij transport om de hoek komen kijken.

4) Energiereserve
Zorg dat je alternatieve energiebronnen hebt om te verwarmen en te koken zodat je niet getroffen wordt bij energieuitval. Dit lijkt de ver-van-mijn-bed-show in de westerse wereld maar we horen het regelmatig op het nieuws bij een stroomstoring ergens in het land waar mensen soms wel enkele dagen in de kou zitten zonder warm eten.

5) Investeer in een voedselreserve
In het geval van calamiteiten is de supermarkt vaak binnen een dag totaal leeggeplunderd. Waar ga jij dan de komende dagen, week of eventueel maand van leven?

6) Produceer je eigen voeding
Richt een deel van je tuin in als volkstuin met een fruitboom en kweek je eigen groenten. Nog niet zo heel lang geleden deden de meeste mensen dit. Bewaar extra GMO-vrije tuinzaden.

7) Leer nieuwe vaardigheden
Surf eens wat meer over het internet, lees boeken en neem deel aan een cursus voor bepaalde vaardigheden zoals tuinieren, bereiden van verse groenten, composteren, alternatieve energievormen en natuurlijke gezondheid.

8) Start met een bijbaan of bedrijf
Ga met je passie of hobby aan de slag en creëer een aanvullend inkomen of neem deel aan een lokaal handelssysteem. Wie weet in hoeverre dit kan gaan bijdragen in meer financiële onafhankelijkheid.

9) Installeer alternatieve energie
Start met kleine alternatieve installaties zoals een zonneboiler of een houtkachel. Zelfs met een zeer gelimiteerd budget kun je deze zaken zelf maken als je zoekt op YouTube.

10) Neem deel en stel zaken voor aan de lokale samenleving
Start of neem deel aan een lokale voedingscoöperatie. Neem deel aan discussies of organiseer deze op het gebied van lokale zelfredzaamheid. Deel je verhaal om ondersteuning op te bouwen.

Deze stappen zullen je geld besparen en dichterbij brengen op weg naar meer onafhankelijkheid. Elke aktie die we zelf ondernemen bevrijdt ons van het totalitaire controlesysteem, dat ons leven meer en meer gecompliceerd heeft gemaakt. Al deze stappen maken ook dat ons leven minder giftig wordt, het levert een betere algemene gezondheid op en welbevinden met het aanhalen van de contacten in de naaste samenleving.

Vertaling naar een idee van Wakeup-World: -- Henk Mutsaers

Wellicht ten overvloede nogmaals de eigen resultaten:

1995:
Bewustwording dat er meer kennis is over gezondheid in het alternatieve circuit.
1999:
Actieve zoektocht gestart naar al deze kennis.
2000:
Gestart met website en nieuwsbrief.
2001:
Eerste preventieve gezondheidstest.
2006:
Jaarlijks gestart met preventieve gezondheidstest om de gezondheid te optimaliseren en inmiddels supergezond.
2007:
Bewustwording van de economische krachten vooral na het lezen van het boek van John Perkins: "Confessions of An Economic Hitman".
2008:
Gestart met gezondheidsradio / hypotheek versneld afgelost.
2010:
Gestart met square foot-gardening en deelname aan de volkstuin / Houtkachel geïnstalleerd.
2011:
Weer begonnen met het ouderwets wecken van voedsel.
2012:
Op de nominatie staan zonnepanelen, buitenisolatie woning (gerealiseerd December 2012) en een piramide-kas om het hele jaar door te kunnen kweken.
Web uitdaging

gedachtenkracht
eboek zoektocht naar gezondheid
NES scan mijn favoriete preventie methode

dotcomradio

gezondheidscooperatief ziektekosten verzekering 2.0
ik stem op

loading...