Disclaimer

Een beslissing neem je ALTIJD zelf en is voor je EIGEN verantwoordelijkheid

Of het nu om een behandeling gaat bij je eigen dokter of specialist of zaken die je leest op deze of andere websites. Elke mening of advies dient ter informatie, tot uitbreiding van je eigen kennis zodat je gebaseerd hierop een afgewogen beslissing kan nemen. Vraag dus nooit; "Wat moet ik doen", maar, "Waar kan ik meer informatie vinden om een afgewogen beslissing te nemen". Leg ook een beslissing niet in de handen van een dokter. De feiten wijzen uit dat deze beslissing je duur te staan kan komen. Een goede arts kan daartegen ook je leven redden. Zorg dus dat je precies weet uit welk hout iemand gesneden is voor je zijn of haar advies ter harte neemt. Stel vragen, lastige vragen, alsof de arts bij wijze van spreken bij je persoonlijk op soliciatie gesprek komt! - HM

In navolging van de richtlijnen van de Europese commissie moet vermeld worden dat voedingssupplementen geen vervanging zijn voor een volwaardige voeding en dat zonder supplementen een evenwichtige voeding kan worden bereikt. Uiteraard mogen er geen medische claims aan het supplement worden toegekend.

Dit onderschrijvende wijzen echter diverse onderzoeken uit dat een overgroot deel van de bevolking geen evenwichtige voeding binnenkrijgt door geografie, slechte productie methoden, milieu, fast-food, tijdgebrek, economische omstandigheden en gebrek aan kennis.

De enige manier om 100 % zeker te weten of u voldoende mineralen en vitaminen binnenkrijgt, die bovendien ook opgenomen worden in uw lichaam is een uitgebreid bloed onderzoek te laten doen. Hierbij komen risicofactoren aan het licht als leefomgeving, stress, erfelijke factoren en ondervoeding. Grootschalige onderzoeken tonen aan dat de voedingstoestand van de bevolking de algemene gezondheid in ernstige mate nadelig beïnvloed.

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon of oefenprogramma ingrijpend te wijzigen, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgenverstrekker wanneer u reeds een medische behandeling volgt.

De Westerse wetenschap moet sluitende bewijzen nog leveren. Toch worden producten en principes al sinds vele eeuwen in het Oosten massaal en met groot succes toegepast. Ook in het Westen versnelt hun gebruik de laatste jaren.

Jarenlang ervaring
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Het zijn toevoegingen aan uw normale voeding, die het natuurlijke evenwicht binnen uw organisme vlot zullen herstellen. In de dagelijkse praktijk worden met deze producten prachtige resultaten geboekt.Wij behandelen de hier aangeboden gegevens en ook het gebruik van voedingssupplementen enkel en alleen vanuit informatief en educatief perspectief. Deze informatie kan u eventueel helpen bij het overleg met uw therapeut / arts / specialist over het opzetten van een gepaste kuur met voedingssupplementen. Voor het verstrekken van product informatie op artsen niveau stellen we graag documentatie beschikbaar uit de Physicians Desk Reference (PDR)

Uitdaging.net geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze site over het aanraden of het gebruiken van voedingssupplementen voor het bereiken van welk doel dan ook. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor ongewenste resultaten verkregen door deze informatie te gebruiken.

Links naar andere sites gebruikten wij om u beter te informeren. Links naar wetenschappelijke studies en voeding websites zijn met ingang van 14 december verboden middels de Codex Alimentarius wetgeving


Web uitdaging

gedachtenkracht
eboek zoektocht naar gezondheid
NES scan mijn favoriete preventie methode

dotcomradio

gezondheidscooperatief ziektekosten verzekering 2.0
ik stem op

loading...