Uitdaging.net
je_gezondheid_in_de_beste_handen
     
anim
 
gezondheidradio
   

rss feetrti Home tri oramje Meer artikelentri oramje Ogen (pagina 6)

Niets kan duidelijker zijn dan het feit dat oefeningen van de ogen deze organen even zo goed zullen versterken als dat oefeningen van enigerlei ander deel van het lichaam dat deel ook zullen versterken

   Het oefenen van enigerlei spiergroep versterkt niet alleen de spieren daar van, maar het verbetert tevens de bloedcirculatie zoals het ook de daar naast gelegen lichaamsdelen verbetert. Als enigerlei deel van het lichaam zwak of gebrekkig of slap is, dan zullen oefeningen die het gebruik van spieren van dat gebied betrekken een versterkend en toniserend effect hebben. Dit is ook zeer van toepassing voor oefeningen voor de spieren van de ogen.

   De meeste mensen zullen verrast of zelfs ook erg verwonderd zijn over de verbetering van de toestand van de ogen die resulteert uit twee of drie weken op de juiste manier oefenen van de oogspieren. Dit betekent niet dat men dit maar twee of drie weken zou hoeven te doen. Als je het tot een dagelijkse gewoonte maakt, kun je waarschijnlijk tot aan het eind van het leven sterke ogen en een goed gezichtsvermogen hebben.

 

Oefening 1.—Draai en rek de ogen ver naar links.


Oefening 1 (Vervolg).— Vervolgens draai en trek ze ver naar rechts, en doe deze beweging zo tien maal of meer van uiterst naar links naar uiterst rechts.


Oefening 2 — Draai de ogen naar boven, kijk zogezegd zo ver als mogelijk naar boven zonder het hoofd naar boven te heffen.


Oefening 2 (Vervolg).—Vervolgens, kijk met de ogen naar beneden zonder het hoofd te bewegen, en kijk zo over als mogelijk naar beneden. Ga er dan zo tien maal of meer mee verder om met de ogen van boven naar beneden te kijken.


Oefening 3.—Het opheffen van de ogen. Het schuin naar linksboven kijken.
Oefening 3 (Vervolg).— Kijk nu schuin naar beneden naar de andere kant, dus naar schuin rechts onderen. Herhaal dit tien maal of meer.

 

Oefening 4.Kijk met de ogen schuin naar rechts boven.


Oefening 4 (Vervolg).— Trek ze dan schuin naar beneden en kijk schuin naar links. Doe dit tien maal of meer, heen en terug.


Oefening 5.—Draai de ogen cirkelvormig rond, naar linksboven, en dan naar rechts onderen, en zo verder rond. Dan weer terug door ze in de tegenovergestelde richting rond te draaien. Ga daar zo mee verder tot ze een beetje moe geworden zijn.


Oefening 6.—Sluit de ogen stevig en krachtig, en pers de oogleden zo sterk als mogelijk samen. Maak ze dan open en herhaal dat dan tien of meer keer.

 

Oefening 7.—Dit is een oefening die zonder moeite zou moeten worden uitgevoerd, en in het begin maar twee tot vier keer. Kijk gewoon met overkruist kijkende ogen, alsof men de neuswortel met twee ogen tegelijkertijd wilt zien.

   Je zult vaststellen dat deze oefeningen erg eenvoudig zijn. Je zou ze niet alleen maar een maal per dag moeten uitvoeren, maar elke dag een aantal keren. Je kunt ze s’morgens doen bij het aankleden, en s’avonds als je je weer uitkleedt, als je buiten aan het wandelen bent, als je in de auto zit, of zelfs als je aan het eten bent. Maar je zou voor dit speciale doel beter wat tijd apart moeten nemen, of het nu s’morgens of s’avonds is, anders zullen ze zeer waarschijnlijk verdrongen en vergeten worden. Vervolgens zou je de oogoefeningen moeten opvolgen met een beetje massage behandeling zoals die beschreven staat in Hoofdstuk XVII, en aan het eind er van een oogbad te nemen zoals beschreven staat in Hoofdstuk XVIII.

   Een van de meest krachtigste oogoefeningen, en een die enorm effectief is om met wilskracht controle  over de oogspieren te krijgen, is het overkruist kijken. Veel mensen zullen schrikken van de gedachte aan zulk een oefening, omdat ze angst hebben dat die een permanente toestand van scheelzien zou veroorzaken.

 

Oog Oefening Diagram No. 1.— (Uitleg in de tekst.)

   Het is een feit dat het in staat zijn om met de ogen met wilskracht overkruist te kijken een goede toestand van de spieren veroorzaakt en een goede beheersing van de spieren die er in betrokken zijn, en iemand met de eigenschap om onvrijwillig scheel te zien zal die oefening een van de beste ter wereld vinden om die toestand te corrigeren.


Oog Oefening Diagram No. 2.— (Uitleg in de tekst.)

   Een andere erg eenvoudige methode om de ogen te oefenen kan worden gevonden in het systeem van het volgen van de lijnen die in een grote cirkel getekend zijn, of een denkbeeldig systeem van lijnen die gebaseerd zijn op enigerlei diagram, zoals die hier afgebeeld zijn. Stel je voor dat de cirkel het complete gezichtsveld vertegenwoordigt dat verkregen wordt door de ogen rond te draaien, en stel je dan vervolgens voor dat deze cirkel een stuk van de muur van je kamer is die je kunt zien door je ogen rond te draaien

Stel je vervolgens een reeks van lijnen voor, of een  lijn aan een stuk die van de ene kant naar de andere loopt zoals in het Oog Oefening Diagram nummer 1, van de bovenkant van de cirkel naar de onderkant. Nu, beginnende bij de bovenkant, volg je op de muur met je ogen precies net zo een denkbeeldig schema van lijnen zoals in dit diagram. Oefen dit enkele momenten lang met allereerst één oog, en dan met het andere oog, en tenslotte met beide ogen samen, en ga dan verder met de oefening die aangeraden wordt in diagram Nr. 2. In diagram nr. 3 begint het oog in het midden, en volgt dan de lijn in een ronde beweging van uit dit midden in een spirale vorm tot de buitenste cirkel van het gehele gezichtsveld is bereikt. Het hoofd mag daar bij niet bewogen worden.


Oog Oefening Diagram No. 3.— (Uitleg in de tekst.)

  
  Als je de oogoefeningen volgt die in de fotografische illustraties worden gegeven, dan zal er geen noodzaak zijn om deze imaginaire lijn-volgende oefeningen er aan toe te voegen. Maar je kunt ze interessant vinden om als afwisseling te gebruiken.


HOOFDSTUK XV
Oog-Fixerende Oefeningen.


DE oefeningen die in dit hoofdstuk gegeven worden zijn van een andere soort als de oefeningen die in het voorgaande hoofdstuk aanbevolen werden. Ze zijn ontworpen om de kracht van de accommodatie te versterken ˆ daarmee wordt bedoeld de kracht om het fixeerpunt van de ogen voor het zien op verschillende afstanden te veranderen, en dit zal vooral waardevol zijn voor diegenen die oftewel bijziend oftewel verziend zijn. Sluit één oog en kijk naar een potloodpunt die 12 ˆ 15 cm voor het andere oog wordt gehouden. Kijk nu vervolgens door een raam naar een punt aan de horizon of enigerlei object dat op afstand is. Na 2 of 3 seconden naar dit object op afstand te hebben gekeken, kijk je weer met het oog naar de potloodpunt. Als je ogen normaal zijn zul je in staat zijn om dit kijk- of fixeerpunt te veranderen zonder enigerlei inspanning of zich er van bewust te zijn, maar anders kun je erg duidelijk het gevoel van inspanning van de spieren voelen die in en om de oogbal liggen. De werking van de spieren ˆ of men zich er nu van bewust is of niet ˆ begeleidt alle veranderingen van de focus of fixeerpunt van het oog, en de kracht voor deze veranderingen moet duidelijk verbeterd worden door het dagelijkse praktiseren van oefeningen als deze.


Een oogfixerende oefening voor beide ogen (Zie tekst.) Kijk eerst naar de potloodpunt die kort bij wordt gehouden zoals te zien in de bovenste foto; en daarna naar een wolk die ver weg is, of een boom of gebouw dat aan de horizon staat. Direct nadat men het object dat ver weg ligt heeft gezien, kijkt men meteen weer terug naar de potloodpunt.


Een zelfde oogfixerende oefening, waarbij nu per keer één oog wordt gebruikt. Kijk naar de potloodpunt of iets anders dat dicht bij is, en vervolgens naar iets dat ver weg ligt; kom nu weer terug en kijk naar de potloodpunt, en ga zo door.


Een andere oogfixerende oefening waarbij één oog gesloten wordt en men met het nog open zijnde oog naar het puntje van de neus kijkt, zoals te zien is in de bovenste foto, en vervolgens naar iets dat ver weg ligt. Doe nu hetzelfde met het andere oog.


Een combinatie van een oogbal-oefening en een oog-fixerende oefening. Probeer eerst het puntje van de neus te zien zoals in de bovenstaande foto. (zie de volgende foto)


Verander het, en kijk nu een moment lang naar een punt dat ver weg ligt Kijk nu weer naar het puntje van de neus en ga zo daar mee door - alhoewel dit in het begin maar vier of vijf keer gedaan mag worden. De oefeningen zouden met beide ogen samen gedaan moeten worden, of het zou al zo moeten zijn dat het ene oog zwakker is dan het andere, in welk geval het nodig kan zijn om dat zwakkere oog apart te oefenen. In het begin kan het zo zijn dat je niet in staat bent om dingen erg kort bij de ogen te zien, maar stap voor stap zul je vaststellen dat je de afstand kunt verkleinen. Begin er mee om je potloodpunt of welke punt dan maar ook het duidelijkste kunt zien, de ogen er een moment lang op te fixeren, en vervolgens naar een object dat ver weg ligt te kijken zoals naar een wolk, een boom, een huis of een schoorsteen. Als je wilt kun je de oefening afwisselen door naar tussenliggende afstanden te kijken, van een meter tot aan vijftig meter, naar honderd meter, driehonderd meter etc etc. Je kunt beginnen de potloodpunt vast te houden, een vingerhoed, een briefkaart, een naald, of wat je ook maar uitkiest, korter bij het oog. Door de tijd heen zul je vaststellen, dat je makkelijker kunt zien van een ver af gelegen object, naar je potloodpunt of vingerhoed die je uitkoos om het punt korter naar het oog te brengen. Je zult het door de tijd heen makkelijker vinden om naar een briefkaart te kijken die 12 - 15 cm van je verwijderd is.

Het is een redelijk goed idee om naar het raam te gaan en in plaats van een potloodpunt te gebruiken het een of ander vlekje of imperfectie in het glas te vinden dat je als het kort bij gelegen punt kunt gebruiken, en dan alternatief het oog afwisselend van dit punt naar een wolk of ver afgelegen punt te richten.

Een ander goede oefening is door het hoofd achterover in de nek te leggen, één oog te sluiten en met het andere oog proberen het puntje van de neus te zien. Deze oefening combineert - als die met beide ogen tezamen geoefend wordt ˆ de voordelen van het met de ogen overkruist te kijken, met de voordelen van de oefening waarbij snel het fixatiepunt veranderd wordt.


HOOFDSTUK XVI
Oefeningen voor de pupil.

Het is vrij eenvoudig om de kleine spiertjes te oefenen, die te maken hebben met de vergroting en verkleining van de pupil. Onder normale vitale omstandigheden hebben deze spieren nauwelijks aandacht nodig. Het is alleen dan als de ogen zwak worden en deze spieren niet makkelijk meer reageren met een aanpassing van de opening aan de verscheidene graden van lichtintensiteit, dat er speciale oefeningen vereist zijn.

Natuurlijk is het zo dat de enigste praktische manier om deze spieren te oefenen is, door een methode te vinden om de ogen aan een vlugge opeenvolging van licht van verschillende intensiteit bloot te stellen. S’avonds kan dit worden gedaan door een of twee minuten lang herhaaldelijk een elektrische lamp aan en uit te maken. Overdag kan men in een kamer gaan staan met maar één raam, en waarbij men de gordijnen of het rolgordijn helemaal dicht maakt, om die dan daarna weer open te maken, om zo de kamer afwisselend licht en donker te maken, en dan te kijken. Probeer in beide gevallen alle objecten in de kamer te zien, ook als het donker is. Het komt vooral door deze poging te zien als het donker is, dat de verwijdende spieren gestimuleerd worden, zo dat de pupil zich zo veel als mogelijk vergroot om te kunnen zien.

oog oefeningen

Het oefenen van de oogpupil. Dit kan het beste in een donkere kamer worden gedaan. Kijk in het begin niet direct naar het licht maar naar een wit object, terwijl je het licht met intervallen van 2 – 3 seconden aan en uit maakt. Je zult er al vlug aan gewennen, en kunt dan meer directer in de richting van het licht gaan kijken terwijl je het aan en uit maakt. Een minuut lang of minder zal voldoende zijn.

Als het elektrisch licht aan is, of het rolgordijn open, dan zal de grootste stimulatie worden verkregen door direct naar het licht te kijken, of direct naar de zon, op voorwaarde dat dit niet geen ongemak of te veel inspanning voor het oog veroorzaakt. Het kan echter verstandig zijn om dit dan pas te gaan doen als je ogen redelijk sterk zijn. Je kunt voldoende goede resultaten verkrijgen door te kijken naar een wit object als het licht aan is, bijvoorbeeld naar een blanke pagina van een boek. Maak het licht met tussenpozen van 2 – 3 seconden aan en uit. Als je ogen gevoelig zijn voor kunstlicht, kan het beter zijn om deze oefening overdag met daglicht te doen, door het rolgordijn dicht te maken en dan weer open te maken. Een of twee minuten van deze oefening zullen voldoende zijn.

Vervolg ogen gezondheideBoek: Super Gezonde Fruit Smoothie

Mike Donkers heeft deze super smoothie grotendeels samengesteld. Als je leest wat het allemaal voor je gezondheid kan betekenen, ... Hoeveel wetenschappelijk onderzoek er allemaal al gedaan is. Hoe weinig ik daarvan wist (!) en met mij vele anderen. Doe eens gek en vervang drie weken lang één broodmaaltijd voor de Super Fruit Smoothie. Ik daag je uit en ..... Open / Download eBoek Super Fruit Smoothie
eBoek smoothie
Reactie(s) [ Voorwaarden ]
Naam
Email
Reactie op pagina over .....
(Kopie / plak adresbalk)
ReactieNaam:
Email:Recentelijk toegevoegd
Podcasts Gezondheid radio

gedachtenkracht
chlorella bestellen
 
C 2013 | Disclaimer |