Hope comes in the dark
hope comes in the dark rss feedHope Comes in the dark
MONEY MONEY MONEY
It's all about the moneyThroughout human history the control and manipulation of money has been used by the elites to control free humanity. This has continued up until this day. Power of the Purse Volume 1 is a 4 hour and 50 minute documentary spanning 2 DVDs that details the history of how money has evolved from ancient times to the 21st century. This film exposes how those who have controlled money have used this power to fund both sides of wars in order to bankrupt nations and peoples.

This film reveals important historical facts and information about the modern day monetary system that the corporate media and the teachers indoctrinating our youth in the so-called public education (indoctrination) system refuse to talk about. A MUST SEE Film! by Lee Rogers

Free mp3 downlaod song

Doorheen de menselijke geschiedenis de controle en manipulatie van het geld is gebruikt door de elites om de mensheid te controleren. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag. De Kracht van de Beurs Deel 1 is een 4 uur en 50 minuten durende documentaire verspreid over twee DVD's met gegevens over de geschiedenis van de manier waarop geld is geëvolueerd van de oudheid tot de 21e eeuw. Deze film toont hoe degenen die gecontroleerd geld hebben deze macht gebruikt om beide kanten van oorlogen te financieren waardoor landen en volkeren failliet gingen en hun eigendommen gratis van eigenaar verwisselden.

Deze film onthult belangrijke historische feiten en informatie over het hedendaagse monetaire systeem, dat de corporatie media en de docenten die onze jongeren in het zogenaamde openbaar onderwijs (indoctrinatie) systeem hersenspeoelen. Een MUST SEE Film! door Lee Rogers

Free Download: River Zydeco Band ft. Henk Mutsaers - Hope Comes In The Dark


From Globalization to Localization: The road to freedom does exist!


Seeds of Sustainablilty discoveries involve the fast production of large amounts of food with very little water and little or no rinsing.
Grow high quality super foods in just 3 days time!- Seeds of Sustainablilty


Hpoe comes in the dark if you want to
Free counters!