Hope comes in the dark
hope comes in the dark rss feedHope Comes in the dark
Conspiracy theorie

Amerikaanse regering geeft het bewapenen van Mexicaanse drugsbendes met 30.000 vuurwapens toe – maar waarom?

Juli 2011

Vrijdag, 8 juli 2011
door Mike Adams, the Health Ranger
Uitgever van NaturalNews

Vertaling: Frank Bleeker

(Natural News) Het is nu een wijdverspreid feit: Amerikaanse federale agenten hebben tijdens de regering Obama daadwerkelijk 30.000 volledig gebruiksklare vuurwapens in handen van de Mexicaanse drugsbendes gespeeld en vervolgens alle controle- en volgactiviteiten gestaakt met betrekking tot waar die wapens naar toe zouden gaan.

Dit is geen samenzweringstheorie, noch een stukje fictie. Er is nu openlijk toegegeven dat dit uit de koker kwam van de BATFE (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – Bureau voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven – meestal 'ATF' genoemd), in opdracht van Washington. Het programma werd 'Fast and Furious' genoemd.

Zelfs Reuters brengt dit nieuws nu en bericht over de woede van Congresleden nadat zij erachter kwamen dat dit gebeurd was (). Details beginnen nu ook te lekken over de cover-up binnen ATF die werd geleid door de door Obama aangestelde Amerikaanse staatsadvocaat in Arizona, Denis Burke (). Het idee van de illegale wapentransactie was rechtstreeks afkomstig van de directeur van ATF, Kenneth Melson, van wie nu aangenomen wordt dat hij ontslag zal nemen. De echte voorbereiding van dit hele gebeuren ging zelfs nog hoger in de hiërarchie in Washington, mogelijk zelfs tot aan procureur-generaal Eric Holder toe ().

Onder de vuurwapens die aan de Mexicaanse drugsbendes zijn verkocht, bevonden zich AK-47s, duizenden pistolen en, zeer opvallend: .50 kaliber geweren die specifiek gebruikt worden voor het vanaf grote afstand (tot wel 3 kilometer) uitschakelen van voertuigen en door sluipschutters uitgevoerde moorden. De mainstream media berichten momenteel dat deze wapens opduiken bij gewelddadige misdaden die worden gepleegd in Phoenix, Arizona. Een nieuwsagentschap meldt: 'Volgens getuigenverklaring van drie ATF agenten in Phoenix, waaronder Dodson, zijn er nu honderden wapens in de Verenigde Staten en Mexico in handen van criminelen. Dodson schat het aantal op rond de 1800. Hij neemt aan dat agenten in de regio Phoenix de verkoop regelden van ongeveer 2500 wapens aan schijnbaar legale kopers. Een paar honderd zijn er teruggevonden.' ()

Hoe door het 'Fast en Furious' programma duizenden wapens rechtstreeks in de handen van Mexicaanse drugsbendes kwamen.

Het 'Fast en Furious' programma werkte als volgt: In opdracht van Washington moesten ATF agenten, gebruikmakend van stromannen, deze wapens in de Verenigde Staten aankopen, nieuwe kopers zoeken in de Mexicaanse drugsbendes, vervolgens de wapens verkopen en dan 'het zicht daarop verliezen'. Alhoewel sommige agenten hun bezorgdheid uitten over deze waanzin, werden zij overruled door hun meerderen in Washington die dit beleid om hun eigen redenen voort zetten. 'Wij snapten er ook niets van, het moesten het gewoon we en iedere keer als we ernaar vroegen of opmerkingen maakten, waren er strafmaatregelen,' zei speciaal agent John Dodson uit Phoenix.

Maar wat zou voor Washington de reden kunnen zijn om een dergelijk programma op te starten? Waarom zou de Regering Obama bewust 30.000 aanvalswapens, sluipschuttergeweren en andere vuurwapens naar Mexico sturen, terwijl zij beweren dat zij 'thuis', in de V.S. tegen wapenbezit zijn?

Om deze vraag te beantwoorden moet je PRO begrijpen: Probleem – Reactie – Oplossing. Het is het draaiboek dat de overheid gebruikt om te krijgen wat ze wil, wat meestal betekent: 1) Het uitschakelen van hun bevolking, 2) Het ontnemen van al hun rechten en vrijheden en dan 3) Met ongedeelde macht, als tirannen, heersen over het volk.

Precies zo'n poging is in de Verenigde Staten nu gaande, die geleid wordt door de Regering Obama, die herhaaldelijk aangetoond heeft een vijand te zijn van de Grondwet van de Verenigde Staten en de Bill of Rights (de eerste tien Amendementen op de Grondwet).

Hoe Probleem – Reactie – Oplossing echt werkt
Als je de Amerikaanse regering bent, kun je niet zomaar een programma aankondigen om het land te ontwapenen, de Bill of Rights de nek omdraaien en jezelf als Koning installeren. Mensen zullen dit niet pikken als je het op die manier probeert te verkopen. In plaats daarvan moet je een manier verzinnen om de mensen hierom te laten smeken! Je moet dus de mensen in een gemoedstoestand zie te krijgen waarin ze doodsbang zijn voor drugs, doodsbang voor wapens en doodsbang voor het geweld aan de grens, tot aan het punt waarop ze er op aandringen dat iemand in Washington daar iets aan doet.

Daarom moet je eerst een probleem veroorzaken dat op allerlei fronten geweld tot gevolg heeft, waar dan de bevolking weer op reageert. Je moet eerst effectief geweld veroorzaken en vervolgens hoeft je alleen maar te wachten tot de bevolking je smeekt om het te stoppen.

Hier speelt het programma van de regering Obama op in door 30.000 vuurwapens naar Mexico te sturen. Als je wapengeweld en drugsoorlogen wilt veroorzaken is er toch geen betere manier om dit te bereiken dan de slechteriken te bewapenen?

Denk eens na: 30.000 wapens in de handen van drugscriminelen! Het enige wat je hoeft te doen is achteroverleunen en afwachten tot het geweld begint. En als het begint, dan meteen maar goed! Schietpartijen aan de grens, kidnappings, gewapende conflicten met Amerikaanse grenswachten en ga maar door. Geweldsmisdaden in Arizona worden nu gepleegd met dezelfde wapens die door de ATF in de handen van de Mexicaanse drugsbendes terecht kwamen.

De voorzitter van Judicial Watch, Tim Fitton, gelooft dat Operatie Fast en Furious (meer wapens in handen van criminelen) gewoon een politieke manoeuvre van de regering Obama is tegen wapenbezit en een rechtvaardiging voor het in beslag nemen van wapens van alle burgers. Hij voegt daaraan toe: 'Ik denk dat een ander belangrijk stuk van dit verhaal is, dat het relaas van de regering Obama en de ATF is: "Zou het niet geweldig zijn om het wapenbezit te kunnen inperken als onderdeel van onze politiek tegen wapenbezit, de Mexicaanse burgeroorlog, in tegenstelling tot, je weet wel, ons onvermogen om de drugswetten te handhaven of het verzuim om de grenzen te beschermen."' ()

En dan nu de echte uitsmijter: Van alle wapens die nu door de politie in Mexico in beslag worden genomen, komt een verbijsterende 70 procent uit de Verenigde Staten! We worden nu geconfronteerd met de situatie waarin de Verenigde Staten letterlijk Mexicaanse criminelen bewapent en het hele systeem van openbare orde destabiliseert. De drugsbendes zijn in oorlog met de politie en dank zij zaken als de bevoorrading vanuit de Verenigde Staten met AK-47s en .50 sluipschuttergeweren zijn de drugsbendes aan de winnende hand!

ATF kan nu meer macht en grotere budgetten eisen
Als we terugkeren naar de Amerikaanse zaak: als je de DEA or the ATF bent, heb je er zomaar 30.000 redenen bij om je budgetten te laten stijgen. Er komt een golf van geweld van over de grens. We hebben geen controle meer over de drugsbendes! Ze schieten terug!

Goh, ik vraag me af waarom? Dat komt toch echt omdat de ATF hen, in opdracht van Washington 30.000 wapens heeft verkocht! En nu, hoe voorspelbaar, zegt de regering Obama, dat er zoveel wapengeweld is in het zuiden van de Verenigde Staten, dat er nieuwe wetten noodzakelijk zijn om de verkoop van wapens daar aan banden te leggen.

Echt waar? Nieuwe wetten? En hoe zit het dan met die 30.000 wapens die de ATF daar openlijk en doelbewust aan die Mexicaanse drugsbendes heeft verkocht? Was dat al niet een overtreding van de wet?

Wat mensen nog steeds maar moeilijk kunnen bevatten hoe crimineel onze overheden zijn.
De conclussie hiervan is .... lees verder:
Probleem, Reactie, Oplossing ... waar hebben we dit meer gezien in de geschiedenis?Free mp3 downlaod song

Free Download: River Zydeco Band ft. Henk Mutsaers - Hope Comes In The Dark


Seeds of Sustainablilty discoveries involve the fast production of large amounts of food with very little water and little or no rinsing.
Grow high quality super foods in just 3 days time!- Seeds of Sustainablilty
 


Hpoe comes in the dark if you want to
Free counters!