CD bespreking 2

Als Deejay weet ik het als geen ander, het medium CD is al jaren verleden tijd. Bij mijn drive in show is de CD speler al jaren ongebruikt. Bij de radio wordt ook uitsluitend gebruik gemaakt van de computer. Op media als Spotify worden nog virtuele albums gemaakt maar je kan evengoed elke track afzonderlijk uitbrengen wanneer deze klaar is. Lijkt me een leuk promotie experiment. – HM

CD macajun live Macajun Toujours Live

Website MaCajun

corey ledet destiny

Corey Ledet and his Zydeco Band CD Destiny | NL | English

Corey’s laatste nieuwe album uitgebracht reeds in 2013, is zo verschillend van al de andere cd’s, maar eigenlijk oohh zoveel beter voor het bredere en grote publiek…. Ditmaal is hij erin geslaagd om zijn werk zo gevarieerd mogelijk weer te geven… Er zijn 12 liedjes en daarvan DRIE in de typische Corey stijl, maar dan… een walsje, enkele slows, enkele Rhythm & Blues.., een boogie woogie… een CAJUN song…maar wel is het een echte gevarieerde bewerkte cover cd geworden….  Voorbeeld:: The way you make me feel van Michael Jackson… When something is wrong… van Charlie Rich…, Baby please don’t go van Big joe Williams later bekender door Them met Van Morrisson… als ik een oordeel mag vellen, dan zeg ik, dat deze cd veel beter is qua variatie ( maar Corey heeft altijd vastgehouden om de mensen goed aan het dansen te houden, het is ook daarom dat het danspubliek altijd zeer lovend was voor Corey… ) Toch zijn wij blij dat hij het eens over een andere boeg heeft gegooid… Echt een zeer goed album, U doet er zeker geen miskoop mee… Was geschreven door LUDO uit België****….

****ENGLISH… Corey Ledet & His Zydeco Band — Destiny ….
Corey’s latest album has already been released in 2013, it’s so different from all the other CDs, but actually oh so much better for the wider public …. This time he managed something special … as varied as possible There are 12 songs and THREE of them in typical Corey’s style, but … a little waltz, some slows, some Rhythm & Blues .., a boogie woogie … a CAJUN song … but it’s a real diverse crafted cover made CD …. Example :: The way you make me feel Michael Jackson … When something is wrong … by Charlie Rich …, Baby please do not go by Big Joe Williams later better known by Them with Van Morrison … if I may pass judgment say I, that this CD is much better in terms of variety (but Corey has always maintained to keep people well dancing is also why the dance audience was always full of praise for Corey …) Nevertheless, we are pleased that he agreed on a different approach has thrown … Really a very good album, you certainly do not go wrong if you would buy it … Was written by LUDO from Belgium…

Website Coreyledet

cd buttons & bows Whiskey & Women CD Buttobs & Bows

Internet Whiskeyandwomenmusic

get up and dance Front Row Zydeco CD Get up and danceWebsite FrontRowZydeco
hell yeah cajun roosters

Cajun Roosters CD Hell Yeah

www.cajunweb.de

cd maman roulaille

Maman Roulaille CD Coeur farouche

cd new road

REVIEW cd “” A New Road — Nathan & The Zydeco Cha Chas “”……. **

NEDERLANDS ** We spreken hier van een echte familie band “” de familie Williams “”… Alweer een pijl in twee geschoten die al in het midden van de roos zat…. Geweldige prachtige CD met 11 super goede liedjes, zoek 1 dat minder goed is…. Je gaat het niet vinden…. We spreken hier bij deze cd over zeer gevarieerde en eerder rustige Zydeco in het algemeen…. Zijn eigen nummers zijn formidabel… zo heeft hij er ook een kerstlied ( lied 8 ) bij gespeeld… en ook drie covers…. “”Ray Charles’s zijn I can’t stop loving you”” ( in wals vorm ) “”Jim Crocé’s zijn Leroy Brown”” en ook van de meester “”Clifton Chenier I’m coming home”” REUZEGOED…. Heb deze mijnheer Nathan en zijn band ontmoet tijdens een blues festival in België… hij was zoveel beter dan de andere artiesten en die hadden ook naam en faam bv Alvin Youngblood heart…. Heb toen ook een cd gekocht en door deze voor mij zeer grote mijnheer laten signeren… ik had zoveel respect en bewondering dat ik hem zelfs indien mogeljk een adelijke titel zou proberen te bezorgen….  Als je deze cd koopt mensen, geen minuut spijt krijg je daarvan…. Nathan krijgt van mij een super hoge waardering, net zoals zijn vorige albums… meer info bij…
Was geschreven door Ludo uit België voor zydecozityradio Holland…
http://www.zydecochachas.com

**ENGLISH** CD REVIEW ” ” A New Road — Nathan & The Zydeco Cha Chas ” ” ……. DUTCH ** ** We speak of a real family band ” ” the Williams family ” ” … Another arrow in two shot that was already in the middle of the rose …. Great beautiful CD with 11 super good songs , search one less good …. You will not find it …. We are talking about on this CD very varied and rather quiet Zydeco in general …. His songs are formidable … he has a Christmas song ( song 8 ) to play … and three covers …. ” ” Ray Charles are I can not stop loving you ‘ ” ( in roll form ) ” ” Jim Croce ’s are Leroy Brown” ” and also of the master” ‘ Clifton Chenier I’m coming home ” ” GIANT WELL …. Did this Mr Nathan and his band met at a blues festival in Belgium … he was so much better than the other artists who also had fame eg Alvin Youngblood heart …. Did then bought a CD , and it signed for me … this very large sir , I had so much respect and admiration that I even if mogeljk a peerage would try to give him …. If you buy this cd people , not a minute you will regret it …. Nathan gets me a super high rating , just like his previous albums … more info … http://www.zydecochachas.com  Was written by Ludo from Belgium to zydecozityradio … Holland….

cd cedric benoit

“BLUE COLLAR!REDBLOODED!!CAJUN MAN!!!” van “Cedric Benoit”….

Alweer een cd die je bijvoorbeeld als je slecht gezind zou zijn, je er terug bovenop helpt en je met een smile de Apotheker voorbij rijdt… pure medicatie deze cd, net als de vorige…. “LOUISIANA” waar dit album de opvolger van is…. En weer is het feest, vanaf liedje 1 tot en met liedje 15… Wat een luxe probleem dit album… heb de liedjes aan 6 echte muziekliefhebbers laten horen en nog enkele die het kenden hun mening gevraagd… de meesten vonden beide albums even goed….2 mensen vonden dit album iets beter, ikzelf vind ze allebei om sprakeloos van te worden…. De COVERS SONGS zijn zo goed bewerkt dat je eigenlijk NIEUWE liedjes krijgt, elk liedje is met heel veel zorg en volle gevoeligheid op de cd verwerkt… Cedric is een regelrecht godsgeschenk, ik vraag mij bijna wekelijks af hoe en waar hij zijn energie blijft halen om zijn liedjes met dit resultaat te blijven brengen…  is alweer geschikt voor alle leeftijden en mijn quotering is op vijf sterren  *****/*****

…. Ook wil ik graag kwijt dat voor mij Cedric een artiest is in de groot orde van ‘’Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Fats Domino, Linda Rondstadt, Willie Nelson…en ga zo maar door” Ja mensen die eer verdient hij zeer zeker Dit album is GEVARIEERDE AMBIANCE en meer kwaliteit dan dat de cd hoeft te kosten… wil je meer weten ? Kijk even op deze grote artiest zijn website Was geschreven door Ludo uit België voor “”Zydecozityradio”” Nederland “”  http://www.cedricbenoit.com/discography.html 

ENGLISH: Review CD ” BLUE COLLAR ! Redblooded ! CAJUN MAN ! ” From ” Cedric Benoit ” ……

Again a CD that you would if you irritable , eg you back on top and helps you with a smile Pharmacist drive past … pure medication this CD , like the previous …. ” LOUISIANA ” where this album is the successor …. And again the party , from song 1 to song 15 … What a luxury this album … the songs have to be six real music heard and some who knew asked their opinion … most found both albums as well …. 2 people found this album a bit better , I find them both to be speechless …. The COVER SONGS are so well crafted that you will actually NEW songs , each song with a lot of care and full sensitivity on the CD Processing … Cedric is a direct gift from God , I ask myself almost weekly on how and where he continues to get its energy his songs continue to bring … with this result is again suitable for all ages and my score is five stars ***** / ***** …. I would also like to say that for me Cedric an artist is on the order of ” Jerry Lee Lewis , Roy Orbison , Fats Domino , Linda Rondstadt, Willie Nelson … and so on ” Yes people before he certainly deserves this album is varied ambiance and more quality than the CD have to cost … want to know more? Take a look at this great artist his website…. Was written by Ludo from Belgium for “” Zydecozityradio “” Netherlands “” http://www.cedricbenoit.com/discography.html

CD Wallance Trahan

*****/*****

”Wallace Trahan”” cd “Throw me something mister”…

Dit is Cajun met zeer grote “C” prachtige vertolkingen van deze super
artiest met een sublieme band… zeer goed gevoelige super aangename Cajun muziek met de hoofdmoot van de liedjes in de Franse taal en enkele in het Engels… 16 prachtige liedjes, stuk voor stuk echte pareltjes, maar zo zuiver vertolkt… dit is echt een album dat je collectie verfraaid en een meerwaarde brengt… fantastische cd die nooit of nooit gaat storen… Wallace en band slagen er ook wonderbaarlijk in om gevarieerd te blijven… ik hou enorm van zijn muziek en als jij een Cajun liefhebber bent of zelfs geen, dan ga je dit album zeker koesteren… mijn waardering in sterren zijn *****/*****

Wil jij Wallace en zijn band al eens aan het werk zien kijk dan via
youtube naar Wallace Trahan en dan SNR …. Was geschreven door “Ludo van België”…

This is Cajun with a very big “C” beautiful renditions of this great artist with a sublime band … very sensitive super pleasant Cajun music with the bulk of the songs in French and some in English … 16 beautiful songs, piece by piece real gems, but interpreted as pure … this is an album that you decorated collection and brings added value … great CD that never or never bothers … Wallace and band succeed also wonderfully varied in order to stay … I really love his music and if you are a Cajun lover or even no, then you definitely cherish this album … my rating in stars ***** / *****

Would you like Wallace and his band al ready see at work, than on youtube, look at Wallace Trahan, and then SNR …. Was written by “Ludo from Belgium” …

CD Cedric Benoit

*****/*****

“Louisiana” van “Cedric Benoit”…

Een prachtig album met een performer die beschikt over een aparte energie die je zo meeneemt in zijn wereld… deze cd is echt een album zowel voor de beginnende luisterende “Cajun” liefhebber als voor iemand die al jaren dit heerlijke muziek genre koesteren, het is feest vanaf liedje 1 tot en met jawel hoor 19… zoveel liedjes zijn er aanwezig op dit album, dit is waar en kwaliteit voor je geld, zo prachtig bewerkt, covers, minder bekende songs, ballades… ja dit is een cd om duimen en vingers af te likken, als je deze cd koopt ben je nu een tiener of minder jong, of nog minder jong… de sympathie vloeit zo van deze artiest zonder dat je hem ooit hebt ontmoet… hij is hier ook eveneens te horen met Big Band…

Dit album is geschikt voor alle leeftijden en mijn quotering is op vijf sterren *****/***** …. Dit album is de grootste kwaliteit voor zijn geld

A beautiful album with a performer who has a separate energy you take in as his world … this CD is really an album for both the novice listening “Cajun” lover as someone who has been nurturing this wonderful music genre, it’s party from song 1 to 19 … yes indeed many songs are present on this album, this is where quality and value, as modified beautiful covers, lesser-known songs, ballads … yes this is a CD for thumbs and fingers to lick, if you buy this CD you are a teenager or not so young, or even not so young … the sympathy flows as of this artist without having ever met him … he’s also told with Big Band here …

This album is suitable for all ages and my score is five stars ***** / ***** …. This album is the greatest quality for the money … was written by Ludo From Belgium….

CD Allez mama Lagniappe

Allez Maman CD Lagniappe

Dit pareltje is ook alweer van vroeger in dit jaar 2013…. Ja een pareltje omdat de jongens er toch weer lekker in geslaagd zijn om een gevarieerd album ten gehore te brengen… we horen ska, quickstep, Los Lobos, Roots en dit allemaal in het Nederlands, maar ook weer steeds met het heerlijke accordeonspel en zeer leuke begeleiding van de andere bandleden… wat mij altijd raakt is de fiddle die bijna bij elke Cajun band fantastisch gespeeld wordt en hier is dat niet anders… Toen ik vroeger in 1995 de cd “Hunkeren” kocht wist ik meteen, ja zeker, dit is geweldig goed en ook vooral omdat Nederland echt veel te betekenen heeft in het genre van Cajun of Zydeco…. Ik kan alleen maar zeggen dat dit een reuze goeie Nederlandstalige Cajun & Zydeco cd is met echt een vrolijke variatie, kortom een aanrader voor ieder die van Nederlandstalig houd, en ja in het verleden is het al telkens bewezen “Allez Mama” is goed, krachtig en zeker zeer populair….  Knap gedaan jongens…..  Ludo uit België voor zydecozityradio ***********

ENGLISH : This gem is again from earlier in the year 2013 …. Yes a gem because the guys are still good again managed to bring … a varied album as performed we hear ska, quickstep, Los Lobos, Roots and all in Dutch, but again, always with the wonderful accordion playing and very nice accompanied by the other band members … what always strikes me is the fiddle almost fantastic played at every Cajun band and here is no different … when I used the CD “HUNKEREN” ( =”Craving” ) bought in 1995, I knew, yes, this is great well and especially because the Netherlands really amount to much in the genre of Cajun or Zydeco …. I can only say that this is a good giant Dutch Cajun & Zydeco CD is really a cheerful variation in short, a must for all who love Dutch, and yes in the past it has been shown time and time “Allez Mama” is good, powerful and certainly very popular …. Well done guys …. was written by Ludo from Belgium for Zydecozityradio…

 

CD Clint J Robin cajun country collection Clint J Robin “Clint’s cajun country collection” (Facebook)

Een zeer gezapig album dat lekker te beluisteren is en een zeer groot hart
voor de streek en situatie waar Clint zich bevind…. Clint is een fantastisch goede ambassadeur van de streek in de staat Louisiana… hij weet zodanig zijn gebeurtenissen in de muziek te leggen, dat je eigenlijk geen foto’s of tv beelden nodig hebt om jezelf een idee te geven wat er zich daar allemaal afspeelt… de cd is zo aangenaam om te beluisteren dat het toch meer dan de moeite loont om deze in huis te halen, Clint mag je trouwens beschouwen als een singer song writer avant la lettre… de muziek van Clint die pakt je, daar ben je echt aan het meeleven… dus een mooie belevenis is deze muziek sowieso…

A very easy-going album that is nice to listen and a very big heart for the region and situation where Clint situated …. Clint is a fantastic good ambassador of the region in the state of Louisiana … he knows so imposing that you actually have no pictures or TV images need to give what is it all happening … the CD yourself an idea events in music is so pleasant to hear that it is still more than worthwhile to achieve this at home Clint, you may indeed be regarded as a singer song writer avant la lettre … the music of Clint that grabs you, there you are really to sympathize so … a beautiful experience this music anyway …
Was written by Ludo from Belgium

CD Elvis Fontenot Three

Elvis Fontenot and the Sugar Bees Three Buy CD |

Dit is een prachtig nieuw fantastisch gevarieerd album van dit jaar 2013, en  we zouden hier dus gemakkelijk kunnen spreken van een zeer veelzijdig album… zowel Cajun als Traditionele Zydeco passeren hier moeiteloos de revue…. Toch zitten er in dit album invloeden en sausjes van oa..   Soul, Singer-songwriter , Brit pop, Folk, Folkrock, moderne en traditionele Cajun & Zydeco…. Bij alle nummers wordt uiteraard de accordeon gehanteerd…. Het is een super goede CD met zoveel variatie dat hij NOOIT gaat vervelen… Deze iets minder jonge maar ach zo’n olijke mensen spelen zodanig hun muziek, dat het net is of ze al 40 jaar aan het muziek maken zijn…. Een absolute aanrader dit album om je collectie een nog gevarieerdere touch te geven dan wat nu misschien al het geval was… daarom krijgt deze cd van mij ook een speciale vermelding en een zeer hoge score…. Proficiat jongens…. Was geschreven, Ludo uit België van Zydecozityradio Holland

“THREE” of “ELVIS Fontenot” This is a beautiful new fantastic varied album..  Released earlier this year 2013, and we could therefore easily speak of a very versatile album … both Cajun and Zydeco Traditional effortlessly pass here in review here …. Yet packed into this album and influences of sauces including .. Soul, Singer-songwriter, Brit Pop, Folk, Folkrock, modern and traditional Cajun & Zydeco …. When all the numbers are obviously used the accordion …. Squeeze box. It’s a super good CD with so much variety that it NEVER gets boring … These hm young people play their music so that it is just that they are making music all 40 years …. An absolute must this album to your collection to give than perhaps was the case now … an even more varied touch therefore get this CD from me also a special mention and a very high score …. Congratulations guys …. you made a very good and plesant job…. Was written by “Ludo from Belgium for Zydecozityradio Holland…

 

cd no man's land yvette landry

“”Yvette Landry – No Man’s land””:

NEDERLANDS//DUTCCH: Hier komen we bij een kanjer van een artieste… een duizendpootje, zij schrijft liedjes, schrijft boeken, heeft een enorm palmares in de Cajun muziek…Dit keer smijt ze alles over een hele andere boeg, namelijk de COUNTRY-STIJL, ze doet dit zo voortreffelijk met dit album dat de volgende stap een erkenning is voor mijn part in Carnegie hall, zij beschikt over een prachtige glimlach, is fotogeniek, zeer mooie dame en vooral ook nog bedeeld met een gouden country stem… zet deze dame gewoon even hoog als een Emmilyou Harris, Trisha Yearwood, Linda Rondstadt, Faith Hill, Tammy Wynette, Patsy Cline, Loretta Lynn enz… zij verdient echt een beroemde sterren status… voor mij is zij allang een hele grote dame die alweer met dit pachtige album op de muziek markt kwam enkele maanden geleden in 2013… nog even een greep bij welke bands zij allemaal meegespeeld heeft, die zullen zeker gelukkig geweest zijn met haar aanwezigheid en optreden…. Bonsoir Catin, Lafayette Rhythm Devils, Balfa Toujours, Trop Canaille, Marais Bouleur and Frisson. Red Stick Ramblers, Pine Leaf Boys, Walter Mouton, Steve Riley, David Greely, Dirk Powell… en vele anderen… Yvette heeft recent nog een kinderboek geschreven “ The Ghost Tree “ dat vooral plaatsvind in de moerassen van Louisiana… maar dat is een ander verhaal… AAN HET ALBUM “No Man’s land” werkten o a mee Bill Kirchen, Cindy Cashdollar, Geno Delafose, Dirk Powell, Richard Comeaux, Joel Savoy… Was geschreven door Ludo uit België voor Zydecozityradio NEDERLAND *************

ENGLISH : “” Yvette Landry – No Man’s land “” Here we come to a whopper of an artist … a thousand leg, she writes songs, writes books, has a tremendous track record in the Cajun music … This time she throw everything on a whole different approach , namely COUNTRY-STYLE, she does this so well with this album that the next step is a recognition for my part in Carnegie hall, she has a beautiful smile, is photogenic, very nice lady and especially also endowed with a golden country voice … put this lady just as high as a Emmilyou Harris, Trisha Yearwood, Linda Rondstadt, Faith Hill, Tammy Wynette, Patsy Cline, Loretta Lynn, etc … she really deserves a famous star status … for me is she already a big lady who again came up with this beautiful album on the music market a few months ago in 2013 … still take a grip on what bands they have all played a part, which will certainly have been happy with her presence and action …. Bonsoir Catin, Lafayette Rhythm Devils, Balfa Toujours, Trop Canaille Marais Bouleur and Frisson. Red Stick Ramblers, Pine Leaf Boys, Walter Mouton, Steve Riley, David Greely, Dirk Powell … and many others … Yvette has recently written a children’s book “The Ghost Tree” that mainly takes place in the swamps of Louisiana … but that’s another story … ON THE ALBUM “No Man’s land” worked with include Bill Kirchen, Cindy Cashdollar, Geno Delafose, Dirk Powell, Richard Comeaux, Joel Savoy … Was written by “Ludo from Belgium” for Zydecozityradio The Netherlands.

 

CD Lynn August

 

REVIEW cd “””CREOLE CRUISER — LYNN AUGUST******NEDERLANDS** Wat een cd mensen… 14 liedjes allemaal met veel zorg en hoog entertainment gehalte naar voor gebracht, de cd bevat een collectie van Blues in verschillende vormen… uptempo, slow, maar we krijgen ook Zydeco, een walske, een Evergreen, een Cumbia, een Bluesgospel en twee echte blues roots stukjes zoals men tijdens werkzaamheden samen zongen… (Jure) Dit is nu eens een artiest waar blues liefhebbers, die het niet voor Cajun of Zydeco zouden hebben ook ineens mee op het supergrote muziekschip van Louisiana kunnen meevaren….  Ook nog dit: mijnheer Lynn August is een mens die blind is…maar zich eigenlijk uit de slag trekt, al zou hij ziende zijn… dit schrijf ik erbij omdat hij zo een fantastische artiest is door zijn beperking, dat hij vergelijkbaar is met de groten… kijk maar naar de Blind Boys Of Alabama, Ray Charles, Stevie Wonder…….. deze cd is fantastisch goed en bouwt weer een ander licht en variatie in je Cajun en Zydeco collectie…. Meer nieuws en up to dates vind je viahttp://www.lynnaugustnow.com  ook is Lynn August te vinden op facebook…. Was geschreven door Ludo uit België voor “Zydecozityradio” Nederland…

******ENGLISH: CD REVIEW ” ” ” CREOLE CRUISER — LYNN AUGUST ” ” ” ……. What a CD people … 14 songs all with great care and high entertainment value brought forward , the CD contains a collection of Blues in various forms … upbeat , slow , but we also get Zydeco , a waltz , an Evergreen , a Cumbia , a Blues Gospel and two real roots blues pieces as they sang together at work … now here’s a true artist blues enthusiasts , who would not for Cajun or Zydeco also suddenly it can sail …. the super large music ship Louisiana Also this : Mr. Lynn August is a man who is blind … but really pulls out the battle , though he would be seeing this … I write there being such a great artist is his limit , he is similar to the ones … just look at the Blind Boys Of Alabama , Ray Charles , Stevie Wonder …….. This CD is fantastic and good build yet another light and variety in your Cajun and Zydeco collection …. More news and up to dates can be found throughhttp://www.lynnaugustnow.com also be found on facebook …. Lynn August”””  Was written by Ludo from Belgium for ” Zydecozityradio ” Netherlands …

 

CD Moris Ledet Swing that thing

Morris Ledet & The Zydeco Ramblers CD: Swing that Thing

Deze cd is modern en erg aangeprezen voor jonge mensen en dansers die
houden van moderne zydeco muziek… deze moderne stroming geeft ook de kans om het zydecodansen zeer goed in de benen te krijgen omdat de basis er steeds blijft inzitten… zoals in de pop allerlei invloeden zijn ontstaan zoals de are and bee ( I wright it this way for <R&B> ), dus wordt er hier een stapje opzij gezet van de traditionele zydeco muziek, de meeste van de 12 liedjes zijn Uptempo en worden krachtig vertolkt door Morris… en de zijnen voor de fijnproevers van deze muziek stroming… nochtans is er ruimte gemaakt om toch een drietal liedjes zeer traditioneel te houden, veel plezier met deze zydeco-Band

This CD is modern and very touted for young people and dancers who love modern zydeco music … this modern movement also gives the chance to get the zydeco dance very well in the legs because the base always stays in it … as in the pop kinds of influences have emerged as the are and bee (I wright it this way for <R&B>), so a step here put aside the traditional zydeco music, most of the 12 songs are Uptempo and vigorously played by Morris and his friends… however there is space to still hold a traditional three songs very much fun with this zydeco Band … for the connoisseurs of this music genre … — Ludo

CD Zydeco Annie Gris Gris

Zydeco Annie & the Swamp Cats Zydeco Gris Gris

NEDERLANDS:
Zydeco Gris Gris – Zydeco Annie & Swamp Cats 2013 CD REVIEW….
Beste Cajun liefhebbers, hier alweer een super schot in de roos, eigenlijk los door het bord…. Een fantastische cd van deze DUITSE mensen, ja ongelooflijk, je hoort in hun Frans zelfs geen enkel accent van herkomst, we horen hier op deze cd uiteraard altijd wel accordeon en ook viool en de andere instrumenten, maar ik heb het steeds graag over de sausjes die erbij zijn… hier hoor je o.a. Frans Chanson, bij zydeco Gris Gris ( een zeer vlotte Michel Fugain ), de Slow en slow wals zijn SUBLIEM, ragtime jazz, Country, bij you are my sunshine een Dr John stijl, en ook easy Jazz Manouche… Deze cd is echt een hebbeding, zoals jullie weten luister ik steeds zeer zorgvuldig naar de werken die binnenkomen bij ZZRadio en ik kan niet anders zeggen, als je deze cd koopt, dan ga je je weer een stukje gelukkiger voelen, we hebben het hier wel iets eerder over Cajun dan over Zydeco, maar OH zo goed gebracht…. Ik krijg bij “ Pay me my money down” ( Lydia Parrish 1955 ) krijg ik ijskoude rillingen zo supergoed, trouwens de ganse cd is FANTASTISCH en zeer GEVARIEERD…. *****/***** dit is mijn waardering was geschreven door Ludo uit België voor Zydecozityradio Holland….

ENGLISH:
Zydeco Gris Gris – Zydeco Annie & Swamp Cats 2013 CD REVIEW ….
Best Cajun lovers, here again a super hit, actually go through the plate …. A fantastic CD from GERMAN these people, so incredible, you hear in their French even no accent of origin, we hear on this CD afcourse always accordion and violin and other instruments, but I still like the sauces that there are … here you can hear such French Chanson, zydeco Gris Gris by (a very smooth Michel Fugain), the Slow and slow waltz are sublime, ragtime jazz, Country, with “ you are my sunshine “ a Dr. John style, and also easy Jazz manouche … this CD is really a must-have, as you know I listen more carefully to the works that come in ZZRadio and I can only say, if you buy this CD, go you back a bit happyer, we have it here something more about Cajun than Zydeco, but OH so well spent …. I get to “Pay me my money down” (Lydia Parrish 1955) I get cold chills super as well, indeed the whole CD is FANTASTIC and very VARIED ….
***** / ***** This is my appreciation was written by Ludo from Belgium
for Zydecozityradio Holland ….

 

CD Lil Jim Big Sqeeze

Lil Jim & the Big Squeeze

 

Rustry Metoyer take my hand

Rusty Metoyer & Zydeco Krush… CD Take my hand…

ENGLISH…
This debut CD that defines modern Zydeco, of these young people is released in April 2013 … We know now that there is an audience for these artists, that likes to dance to their music because dancing is not always that simple and the numbers of these CD rather upbeat, have the boys chose the 12 songs here 9 to bring the same recurring tempo beat … on the CD that can make dancing easier … considering that they tightly remain in the same pattern and for listeners who never dances and it does not bother to no variation to demand, we may speak, the CD is good to a certain genre to learn to dance … Zydeco conclusion a good CD for a specific and not to the general public?? or just that?? Written by Ludo from Belgium for Zydecozity Netherlands ….

NEDERLANDS…
Deze debuut cd die moderne Zydeco omschrijft, van deze jonge mensen is released in April 2013… Ondertussen weten we dat er voor deze artiesten een publiek is, dat graag danst op hun muziek, omdat het dansen altijd niet zo simpel is en de nummers van deze cd nogal uptempo zijn, hebben de jongens ervoor gekozen om van de 12 liedjes hier 9 op de cd te brengen met dezelfde terugkerende tempobeat… dat kan het dansen gemakkelijker maken… rekening houdend dat zij strak in hetzelfde stramien blijven en voor luisteraars die nooit dansen en het ook niet stoort om geen variatie te eisen, mogen we spreken, dat de cd goed is om een bepaald genre Zydeco te leren dansen… conclusie een goede cd voor een bepaald en niet voor het grote publiek ??? of juist wel ??? Geschreven door Ludo uit België voor Zydecozity Nederland….

 

zydecanr little boxes

ZYDECANE  …  Little Boxes release April 2013…

NEDERLANDS// DUTCH… Zydecane is een fantastische band en hier zijn ze met hun tweede album, hun eerste heette “THANK YOU” wat dus echt sterk is… is dat we bij het eerste album heel traditioneel geluid hoorden, waar ikzelf zo echt veel van hou, heb je nu een volle klank, misschien iets meer voor het grotere publiek, en er staan weliswaar vier dezelfde liedjes op…nochtans zijn deze eveneens met zoveel dynamiek gespeeld en opgenomen, dat ik beide cd’s in huis wil hebben… we hebben hier weer een zeer gevarieerde cd met zowel moderne zydeco, traditionele zydeco en voor cajun geld dit eveneens…. Het aller enige minpunt vind ik persoonlijk, is dat deze mensen steeds dezelfde hoes ( afbeelding ) gebruiken, dat gaat op termijn wel wat verwarring met zich meebrengen…. ZYDECANE’S  tweede, echt zo gevarieerd dat ik zeg een echte aanrader… Dit was Ludo Vermeulen nick name Bicky-Boy vanuit België voor zydecozity radio…. Elke week uitgezonden op zondag tussen 17 en 19 uur bij   SLOG radio uitzending gemist ?? geen probleem u kan de streamer gebruiken bij de site van Zydecozityradio via Google is het eenvoudig te vinden …. ***********

ENGLISH…
Zydecane is a fantastic band and here they are with their second album, their first was called “THANK YOU” so what really is strong … is that we are very traditional sound heard on the first album, which I myself really so much love, you have now a full sound, maybe something more for the general public, and there are indeed four same songs on … however these also played with many dynamic and recorded, that I want to have … both CDs at home we have here again a very diverse CD both modern zydeco, cajun and zydeco traditional applies also …. The only flaw I find most personally, is that these people still use the same cover (image), which is eventually some confusion entail …. ZYDECANE’S second, really varied that I’m a real winner … This was Ludo Vermeulen nick name Bicky-Boy from Belgium for ZydecoZity radio …. Each week broadcast on Sunday between 17 and 19 hours missed at SLOG radio.nl broadcast? no problem you can use the streamer at the site of Zydecozityradio Google is simple ….

lets go to new orleans yannick manot

Yannick Monot & Helt Oncale  CD  Let’s go to New Orleans…. 

REVIEW NEDERLANDS:
Deze band heeft met deze cd de lat erg hoog liggen qua variatie… het album is weliswaar een meesterwerkje geworden van Cajun covers, maar om het u beste muziekliefhebber het gemakkelijk te maken in jullie oordeel wil ik toch wel eens opsommen welke genres in dit album bij verweven zijn… het is een cd geworden van 15 liedjes, en toch komen we ongeveer een 11 genres tegen… even een lijstje…CAJUN maar met ondermeer een vleugje… Jazz, Country-Rock, Folk, Slowfox, Instrumentale Cajun, Calypso, Bluegrassblues, Swing, Wals, Blues, Skiffle… ja het is een enorm gevarieerde cd geworden die nooit gaat vervelen, steengoeie muzikanten, met een zeer mooi arrengement… als je deze cd zou kopen, dan zou ik zeggen: geniet van dit super veelzijdige meesterwerkje in zijn genre(s)… was geschreven door LUDO uit België voor zydecozityradio NL… ***********

ENGLISH: Yannick Monot & Helt Oncale CD Let’s go to New Orleans …. REVIEW ….This connection with this CD the bar are very high in terms of variety … the album is admittedly become a masterpiece of Cajun covers, but it wants you best music is easy to make in your judgment I still sometimes enumerate the genres in this album on intertwined … it has become a CD of 15 songs, and yet we get about 11 genres by … just a list … CAJUN but include a touch … Jazz, Country-Rock, Folk, Slowfox, Instrumental Cajun, Calypso, Bluegrass Blues, Swing, Waltz, Blues, Skiffle … yes it has become a hugely varied CD that never gets boring, stone good musicians, with a very nice arrengement … if you buy this CD, I would say: Enjoy this super versatile masterpiece in its genre (s) … was written by LUDO from Belgium for zydecozityradio NL…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.