Gezondheid: Laten we een lichtend voorbeeld zijn voor anderen, …

Post Views: 552 Gezondheid, ziektes, kunstmatig geproduceerde voeding boordevol met chemische toevoegingen, Chemtrails, verontreinigd drinkwater, chemische geneesmiddelen, wat doe jij nu om niet ziek te worden. Hier mijn verhaal in een notendop. Midden tachtiger jaren werd ik op relatief jonge leeftijd (1952 – 35 jaar dus) geconfronteerd met gezondheidsklachten. Af en toe pijn op de Lees meer …

Nachtvorst, daar zaten we op te wachten om, …

Post Views: 642 De eerste nachtvorst van -4 graden Celsius maakte dat we de isolatie werkzaamheden konden ’testen’. Afgelopen herfst werd het bovenste deel van de zolder na geïsoleerd. Er was een laag bubbel plastic met aan weerszijde aluminium folie. Vorige winter zagen we dat het bovenste deel nog in zijn geheel donker kleurde, dus Lees meer …

De Morvan bewoners opbouw cijfermatig

Post Views: 1.618 In de 137 gemeenten die deel uitmaken van het studiegebied van het handvest 2020-2035, met een grondgebied van 3.290,5 km², is de bevolkingsdichtheid gedaald van 21,6 inwoners/km² in 2009 tot 20,9 inwoners/km² in 2014: – 2.292 inwoners. De cijfers zijn van het INSEE en dateren van de laatste algemene telling. Vincent_ArbeletZo werden Lees meer …

L’autosuffisance : vivre presque à 100 % de manière indépendante, beaucoup en rêvent, ils le font.

Post Views: 748 Française | English | Nederlands Nous avons pu jeter un coup d’œil dans la vie de Cain, qui jardine avec un minimum d’efforts et un maximum de résultats, parfois sans arroser et en faisant fermenter tout ce qu’il produit. Pas besoin de réfrigérateur et aucun additif chimique dans la nourriture, chapeau. Qui Lees meer …

de Tuin 2023, wordt een spannend jaar met alle aanpassingen

Post Views: 1.025 Half september 2022 ben ik begonnen 150 meter drainage slang in te graven (leemgrond) vanwege de droogte en drie hittegolven in het seizoen. 13 ton grind in de paden om het vocht vast te houden. Bovendien zijn alle stokken en bomen voorzien van elektro cultuur. Spannend om te zien wat deze gecombineerde Lees meer …