C’est pourquoi je ne suis pas vacciné


update: 18-08-2021 Wij zijn -preventief- en optimaal beschermt tegen COVID en meer met Ivermectine in plaats van de experimentele genetische mRNA hocus pocus ‘vaccin’, … lees meer

La nouvelle, … j’ai absorbé
Par fiable, … ont été conseillés
Avec logique, … analysé
La proposition de politique, … annulée
A suivi l’esclave … fasciné
Mesures propres activées
J’ai entendu la propagande, très sophistiquée
De la génétique, non naturelle et brevetée
C’est pourquoi je ne suis pas vacciné

– Henk Mutsaers

I am protected by | Je suis protégé par | Ik ben beschermt door: IVERMECTINE
Testé et approuvé par l’Institut Pasteur

Dit laat slechts èèn optie open, volgende week moet ik ook solidair met de Fransen gaan protesteren

Cela ne laisse qu’une option ouverte, la semaine prochaine je dois aussi manifester en solidarité avec les Français

This only leaves one option open, next week I must also protest in solidarity with the French


Monsieur dictator Emmanuel Macron schend alle onderstaande wetten

🛡 Eed van Hippocrates (-460 // 377): ′Ik zal niemand vergif geven, als men het mij vraagt, noch het initiatief nemen tot een dergelijke suggestie. ′′

🛡 Code van medisch gedrag, artikel 36:

Artikel R4127- 36 van de wet op de volksgezondheid: ′′ De toestemming van de onderzochte of behandelde persoon moet in alle gevallen worden gevraagd. Wanneer de patiënt, in staat van wilsuiting, het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde behandeling weigert, moet de arts deze weigering respecteren na de patiënt te hebben ingelicht over de gevolgen daarvan ′′

🛡 Code van Neurenberg (1947): ′De toestemming van de menselijke persoon is absoluut noodzakelijk. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten hernam dit verbod op onopzettelijke experimenten in zijn tekst van 1966, waarin staat: niemand mag zonder zijn toestemming worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten

Verklaring van Genève voor artsen (1948): ′Ik zal de autonomie en de waardigheid van mijn patiënt respecteren. Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om inbreuk te maken op mensenrechten en burgerlijke vrijheden, zelfs niet onder dwang. Ik zal het menselijk leven, vanaf de conceptie, absoluut respecteren. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn eerste zorg beschouwen ′′

Verklaring van Helsinki (1996), ondertekend door 45 landen, waaronder Frankrijk:

Artikel 25: ′′ De deelname van personen die in staat zijn geïnformeerde toestemming te geven voor medisch onderzoek moet een vrijwillige daad zijn. Geen enkele persoon die in staat is geïnformeerde toestemming te geven, kan aan een onderzoek deelnemen zonder zijn of haar vrije en geïnformeerde toestemming te geven ′′

Verdrag van Oviedo (1997), ondertekend door 29 landen, waaronder Frankrijk:)

Artikel 5: ′′ Een optreden op het gebied van de gezondheid mag slechts worden uitgevoerd nadat de betrokkene zijn vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Deze persoon wordt vooraf naar behoren ingelicht over het doel en de aard van de ingreep, alsmede over de gevolgen en risico’s ervan. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde vrijelijk intrekken ′′

🛡 Loi Kouchner (4 maart 2002):

Artikel 111-4: ′′Iedereen neemt beslissingen over zijn gezondheid samen met de arts en rekening houdend met de informatie die hij hem verstrekt. De arts moet de wil van de betrokkene respecteren na hem te hebben ingelicht over de gevolgen van zijn keuzes. Als de wil van de persoon om een behandeling te weigeren of stop te zetten zijn leven in gevaar brengt, moet de arts alles in het werk stellen om hem ervan te overtuigen de hoognodige zorg te aanvaarden. Geen enkele medische behandeling of behandeling kan worden uitgevoerd zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de persoon en deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken

🛡 Salvetti stop (2002): Geen enkele medische behandeling is verplicht in de Europese Unie: ′′ Als niet-vrijwillige medische behandeling is verplichte vaccinatie een inmenging in het recht op privacy, gewaarborgd door artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ′′ (Salvetti tegen Italië-ECHR-besluit van 9 juli 2002; nr. 42197/98)

Frans Burgerlijk Wetboek:

Artikel 16-1: ′′Een ieder heeft het recht zijn eigen lichaam te respecteren. Het lichaam is onschendbaar ′′

🛡 Resolutie 2361 van de Raad van Europa (28 januari 2021): advies: de Vergadering dringt er bij de lidstaten en de Europese Unie op aan:

Artikel 731: ′′ Om ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat persoonlijk niet wil ′′

Artikel 732: ′′ Om ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij of zij niet is gevaccineerd, vanwege een mogelijk gezondheidsrisico of omdat hij of zij niet gevaccineerd wil worden

1 thought on “C’est pourquoi je ne suis pas vacciné”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *