Schone lucht is een zegen voor je gezondheid en het welzijn gevoel, …


Schone lucht, we weten allemaal dat dit in de bergen veel gezonder is en de sporters er op stage gaan voor verbeterde sportprestaties. De ijle lucht zorgt voor verbeterde zuurstof opname door de rode bloedcellen waardoor men betere sportprestaties kan leveren, ook bij terugkomst op zeeniveau. Schone lucht heb je ook aan de kust waar de boven zee gezuiverde lucht aangevoerd wordt en de schadelijke ingrediënten wegblaast echter zonder de voordelen van de ijlere lucht. Benedenwinds wonen aan een grote rivier of een meer geeft ook aanmerkelijk schonere lucht voordelen.

Het moge duidelijk zijn dat Nederland bij alle European Air Quality live testen als slechtste jongetje van klas naar voren komt.

Leven op grotere hoogte geeft een lagere temperatuur: temperatuur op 500 meter is 500 x 0,0065 = – 3.25 C vergeleken met zeeniveau. Grote deeltjes fijnstof slaan eerder neer en komen dus minder voor op grotere hoogtes, zeker als men ver verwijderd is van zware industrie en grote steden.

European air quality forecast

Klik op de link hierboven voor de live animatie, …
… en vergelijk de verschillende waarden
  • PM 2,5 – Fijn stof betreft alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer.
  • PM 10 – Grotere fijn stof deeltjes die eerder neerslaan
  • O3 Ozon – Hoog in de stratosfeer beschermt ons tegen schadelijk UV-licht
  • O3 Ozon – Lage atmosfeer blootstelling kan leiden tot problemen luchtwegen
  • NO2 – Terwijl stikstofmonoxide (NO) weinig schadelijk is voor de gezondheid, kleur-, geur- en smaakloos is, kan stikstofdioxide (NO2) irritatie en ontsteking van de luchtwegen, de ogen, keel en neus veroorzaken. Hoge concentraties NO2 doen het aantal astma-aanvallen en ziekenhuisopnames toenemen.
  • SO2  – Is irriterend bij inademing en kan bij blootstelling aan hoge concentraties ademhalingsproblemen veroorzaken. Vooral personen met astma, chronische longziekten of met ademhalingsmoeilijkheden zijn gevoelig. Als er veel zwaveldioxide in lucht aanwezig is, kunnen astma-aanvallen uitgelokt worden.
  • CO2 – De hoeveelheid CO2 in de lucht vormt geen onmiddellijk risico voor de gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *