I Love Gezondheid & Preventie
NES scan
de APK keuring van de 21 ste eeuw
Let op: Deze pagina is de laatste pagina van een presentatie
Afspelen hele presenatie + audio klik hier
Preventieve gezondheid check-up
Maandag 16 Augustus kwam Henk naar onze praktijk voor de halfjaarlijkse check-up. Door de vakantie is het iets langer geworden dan een half jaar. Henk draagt een T-shirt met de tekst Music is my religion. Henk is net terug van een muziekfestival in Frankrijk en is daarmee niet van zijn geloof gevallen zoals hij zelf zegt. C'est le ton qui fait la musique.

Zo is het ook met NES. Het meten van het Human Body Field is te vergelijken met het lezen van een partituur. Een heel orkest is hierbij dusdanig op elkaar afgestemd dat er een muziekstuk ten gehore gebracht kan worden zonder dat dit vals klinkt. Doormiddel van kleurtjes en plaatjes worden die valse noten zichtbaar gemaakt. De Infoceuticals (druppels) zijn bedoeld als fijn afstemmer. De scan laat zien dat er net als in de vorige scan nauwelijks blokkades zitten op de meridianen. Het opkomen van de Milt meridiaan kan te maken hebben met de overgevoeligheid voor straling die bij Henk ook in de vorige scans tot uiting komt. Dat in de Drivers de spieren en de botten opkomen kan een souvenir zijn uit Frankrijk na een weekend met veel dansen. Kwik kwik slow. De kwik komt rood op in de scan. Henk eet veel vis en gebruikt ook Levertraan. Het nadeel hiervan is dat deze gifstoffen zoals kwik en dioxine kan bevatten. Om de Vitamine B 1 op te vijzelen zou Henk terug moeten naar Frankrijk om zonnebloempitten in te slaan. De anti-oxidanten zijn groen wat een lage prioriteit aangeeft wat te maken heeft met het gezonde voedingspatroon wat Henk volgt zoals het gebruik van zijn welbekende Smoothie. De zuurgraad is blank wat gunstig is voor een goede gezondheid. En zo is Henk een voorbeeld voor velen die inzien dat preventief verzekeren goedkoper is dan curatief verzekeren.


Uitslag nieuwe NES scan stemt tot tevredenheid

Op 7 Januari is Henk het nieuwe jaar goed begonnen door een scan als check-up te laten doen, deze in vergelijking met de vorige scans. Ook deze scan laat weer een verbetering zien ten aanzien van de vorige scans. Doordat de grote velden een tamelijk goede balans laten zien beschikt het lichaam over het vermogen zich aan te passen en terug te keren naar een betere gezondheidstoestand. We zien een overbelasting van de zintuigen en een mentale hyperactiviteit. Henk geeft aan dat hij al dagen achter de computer zit. Informatieoverdracht is van essentieel belang voor het goed functioneren van het lichaam. Iedere cel, weefsel en orgaan moet aanwijzingen ontvangen en in zijn activiteiten gecoördineerd worden. Bij Henk zien we geen verstoringen in de Integrators (Meridianen), wat maar zelden voorkomt. De Integrators kunnen worden beschouwd als 'plattegronden' voor de informatieoverdracht die in het hele lichaam plaats moet vinden. Op meerdere fronten zien we een bacterie en/of virusbelasting opkomen waar Henk Colloïdal Silver voor gaat gebruiken wat tevens het immuunsysteem versterkt. Wat de vitamines en mineralen betreft komt Henk hier bovengemiddeld uit wat ongetwijfeld verband houdt met de gezonde Smoothies die Henk voor zichzelf maakt. Door alle scans weer naast elkaar te leggen zien we aan het gemiddelde wat nog echt belangrijk is. Het is niet echt noodzakelijk om druppels (Infoceuticals) in te zetten. Henk gaat met een blij gevoel naar huis. Uitslag NES scan:
Op 19 Augustus kwam Henk weer naar onze praktijk voor het maken van een 5de NES-scan. Wanneer we alle hoofdrapporten in kleur naast elkaar leggen, zien we weer een verbetering ten aanzien van de vorige vier scans. We zien vooral verbeteringen in de Balansvelden. Ons lichaam is van nature ingesteld op een langzaam tempo met rustperiodes, zodat het lichaam het contact, de balans en de natuurlijke harmonie met de aarde kan onderhouden. Stress kan van invloed zijn op de polariteit. Rekening houdend met het feit dat een scan een momentopname is, zien we dat activiteiten die te maken hebben met mogelijke gifstoffen van invloed zijn op het Human Body Field. Dan nog zien we aanzienlijk minder rode en oranje velden wat Henk voor een groot gedeelte heeft terug weten te brengen met voeding en leefstijl.

In de Drivers zien we geen grote verstoringen, welke een grote rol spelen bij het in stand houden van het immuunsysteem. NES is een huwelijk tussen Chinese en Westerse Geneeskunde. De Integrators zoals we die in de NES noemen corresponderen in zekere mate met de 12 acupunctuurmeridianen. Ze kunnen beschadigd of verstoord raken door gifstoffen, microben, straling, shock en stress.
Waar we nu naar kijken zijn de veldverstoringen die in iedere scan steeds terug komen. We hebben daarom twee Stars ingezet. Dit zijn Infoceuticals (druppels) die het veld resetten. De Stars worden pas vanaf een vierde consult ingezet. Eerder komen mensen hier niet aan toe omdat er dan nog teveel andere veldverstoringen opkomen die prioriteit hebben.

In de emoties is een opmerkelijke balans waar te nemen. De gevoeligheid voor straling is er nog steeds. Hier zijn maatregelen voor te treffen zowel in huis als op de werkplek. De grote wens van Henk is daarom een Transformer te plaatsen in huis wat de gezondheid ten goede komt. Dat ijzer nu rood opkomt kan te maken hebben met het feit dat Henk bloeddonor is, en kort geleden hiervoor is opgeroepen. Stress kan tot een verhoging van de vrije radicalen leiden, maar ook  gifstoffen kunnen aanleiding zijn tot het rood opkomen van dit veld.
Aan de voeding kan het bij Henk in ieder geval niet liggen. Opmerkelijk is dat de PH-balans correct wordt gereguleerd. Er zijn geen intoleranties waar te nemen. Zo zien we weer dat NES-therapie krachtig is en diepgaande veranderingen in het welbevinden tot stand kan brengen.

Met vriendelijke groet, Prevent Care
Rian Bruijne van Dorst Orthomoleculair Geneeskundige NES-therapeut

Gezond Oud Worden? Een Kans of een Keuze?
NES scan de APK keuring voor je lichaam.
Presentatie Arts Saira Moeniralam
Test uitgevoerd in: Praktijk Prevent Care


Selecteer rechts boven het land
halverwege de pagina klik je op: Vind een Nes therapeut

Test uw - niet ziek worden - kennis!
www.uitdaging.net
I
Gezond Leven