Noodzakelijke reorganisatie permacultuur tuin door drie hittegolven, …


[2022] Frankrijk werd getroffen door drie hittegolven deze zomer, met temperaturen van 38 tot + 40°C. Zesentwintig departementen in het land stonden onder “oranje alarm” vanwege de stijgende temperaturen en verschillende natuurbranden braken uit in het zuiden.

Dat was de oorzaak dat een deel van de oogst mislukte, aan enkele jonge bomen hing geen blad meer aan en ik was bang dat ze het niet zouden overleven, sommige zaailingen waren tot die keer niet uitgekomen en eind augustus waren de 5 IBC containers (5 m2) zo goed als leeg, gelukkig kwam er toen een fikse bui. 

 ‘Verdachte’ hittegolven, …

Het fenomeen weer modificatie, kunstmatig beïnvloeden staat al sinds 2007 bij mij op de radar toen ik alweer een complot ontdekte. Chemtrails in combinatie met HAAARP, en nee dat was geen ’theorie’ want al snel ontdekte ik op internet een .gov document, een overheidsdocument uit 1996 “Owning the weather by 2025” – “PDF Google docs”

De jaren daarna stond dit constant op mijn radar en volgde ik vele publicaties over dit fenomeen. Weermodificatie werd dit jaar duidelijk ingezet om vele voedseloogsten te laten mislukken en dat lukte aardig maar gelukkig niet helemaal.

Met behulp van een vakantieganger, die hier kwam schuilen voor de hevige buien die verwacht werden en geen aanlokkelijk vooruitzicht waren op de camping, werd een plannetje gemaakt. Ze was zeer ervaren in het professioneel tuinonderhoud en zag met eigen ogen wat de hitte teweeg had gebracht. Ik vertelde haar van de situatie in de herfst, winter en vroege voorjaar. Aan de noordzijde van het perceel ligt het land van de buurman ruim een meter hoger en daar staat altijd zoveel water dat er niet met gewone schoenen gelopen kan worden zonder water te scheppen. Aan de westzijde is bij mij een meter afschot en lekt het grondwater weg.

Boven is de hoogste kant op het noorden met de regenput.

Een plan werd gemaakt om drainage slangen te leggen met daarin een tuinslag. De tuinslang laten we tot halverwege lopen en gaan we aansluiten op een bak bij de (regen) waterpunt op het hoogste punt in de linker hoek aan de noordzijde. Is het dan weer extreem droog dan kunnen we ondergronds water aanvoeren naar de lager gelegen delen. 

Afschot tuin is 2,70 naar het zuiden en ook ruim een meter zijwaarts, dus natuurlijke mogelijkheden staan ten dienste.

In September en oktober hebben we een aantal weken dat dit regelijk goed te doen is. De eerste regenbuien hebben gezorgd dat de zware leemgrond bewerkbaar is, later in de herfst gaat de grond weer plakken als het te nat wordt. 

Deel twee van het plan was om stenen paden aan te leggen omdat die het vocht goed vasthouden. Puin is er genoeg te vinden links en rechts maar, … dat zou een giga klus gaan worden om dat uit te graven en aan de bovenzijde enigszins gelijk te krijgen om te lopen en met de kruiwagen te rijden.

Een andere mogelijkheid was grind toe te passen en daar waar nodig met cement aan te smeren voor de berijdbaarheid met de kruiwagen. 

Na twee weken liggen de eerste 100 meter drainage slang in de grond, is er 13 ton grind bezorgd en zijn we begonnen dat over de paden uit te rijden.

De tuin hufter proof maken en hopelijk ook minder bewerkbaar. In de kas loopt nu ook drainage en een dikke laag grint in de paden waardoor we wellicht een weekendje weg kunnen zonder dat er water gegeven dient te worden voor twee dagen [?]. We gaan het zien en uittesten. 

Komt het onkruid nu wat minder snel op in de paden of moeten we alle paden met een laagje cement afwerken [?]

Ook al heb ik goede hoop dat er een einde gaat komen aan al dat geknoei met het weer in 2023, dan is de waterhuishouding stroomlijnen een pluspunt in het tuinonderhoud het gehele jaar. 

Onder het pad rechts loopt een drainage buis
Drie drainage buizen met een slang waarmee water uit de put gepompt kan worden in warme dagen

Hier lopen twee drainage buizen de kas in, bedekt met een dikke laag riviergrind

Tunnelkas waar beide buizen nog naar rechts lopen (afschot)

Update november 2023. De drainage die naar de kas loopt werkt perfect. De hoge luchtvochtigheid maakt dat het water op het plastic plafond blijft hangen en bij de neerslag de planten die er nog staan beregend worden

Rond het bonen rek om het vocht goed vast te houden
In de middencirkel geen drainage maar wel bodem bescherming. Hier staan/komen permacultuur planten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *