De Morvan bewoners opbouw cijfermatig


In de 137 gemeenten die deel uitmaken van het studiegebied van het handvest 2020-2035, met een grondgebied van 3.290,5 km², is de bevolkingsdichtheid gedaald van 21,6 inwoners/km² in 2009 tot 20,9 inwoners/km² in 2014: – 2.292 inwoners.

De cijfers zijn van het INSEE en dateren van de laatste algemene telling.

Vincent_Arbelet
Zo werden in 2014 op het grondgebied 524 geboorten geregistreerd voor 1 019 sterfgevallen. De bevolking van 60 jaar en ouder neemt dan ook toe, met 25.638 inwoners in 2014 (waarvan 55,62% vrouwen), ofwel 37,23% van de totale bevolking.

De randen van het gebied zijn “jonger”, met name rond de steden Autun, Avallon en Château-Chinon, terwijl het percentage 75-plussers hoger ligt in het centrale deel van het massief. Deze situatie versterkt de kwetsbaarheid van de betrokken gemeenten, die verder verwijderd zijn van de grote dienstencentra.

Over het geheel genomen vindt er dankzij de komst van nieuwe inwoners (3,3% woonde een jaar eerder in een woning in een ander departement, een andere regio of buiten Frankrijk (0,3%)) een lichte vernieuwing plaats, waardoor het natuurlijke tekort wordt “gemoduleerd”. Deze bewegingen vinden echter niet op dezelfde manier plaats in de verschillende gemeenten binnen de perimeter, zonder dat er een duidelijke algemene logica bestaat die verband houdt met externe of interne factoren.

Bij gebrek aan een waarnemingspost voor deze migratiebewegingen is het moeilijk om het fenomeen in zijn geheel te analyseren wat betreft de beweegredenen van de nieuwkomers, hun herkomst, hun leeftijd, de factoren achter de keuze voor een bepaalde gemeente, enz. Wat de structuur van de 33.061 huishoudens in het gebied betreft, moet worden opgemerkt dat er tussen 2009 en 2014 een toename is van het aantal eenpersoonshuishoudens (+2,5%), een daling van het aantal gezinnen met kinderen (-1,8%) en een aanzienlijk aantal gepensioneerde huishoudens (46,8%).

Een stabiele beroepsbevolking
Het aandeel van de beroepsbevolking neemt zeer licht toe (68,8% in 2009 en 71,3% in 2014), met een stabiel aandeel van de beroepsbevolking met een baan (61,9%), een lichte stijging van het werkloosheidspercentage (7,3% in 2009, 9,4% in 2014) en een zeer lichte daling van het aantal gepensioneerden of geprepensioneerden (12% in 2014 tegen 13,2% in 2009).

Bron artikel Un territoire attractif

Mijn inzicht (update 24-10-2023). Nog steeds staan er hier huizen te koop voor prijzen waar je in Nederland slechts van kan dromen. Ben je een klusser type dan zijn er nog steeds koopjes te vinden. Inmiddels worden steeds meer huizen aangesloten op glasvezel. Hierdoor kan je uitstekend van huis werken, … in een ander land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *